Home | About us | Become a member/Get the 3D software | cz cesky Subscriber's login: Password:
 3DJournal          Feel the third dimension
Our menu: 3D photos 3D software Tips and tricks Discussion
HOT TIPS VIDEO-TUTORIALS
! 3DFotoVideo 3DVideoVideo

<<< Video 1: How to create a 3D photo

Video 2: How to create a 3D video >>>
Free e-book about 3D Photo and 3D Video
Download Free Book about 3D Photo and 3D Video from SmashWords or directly here: mobi - epub - pdf
Quick menu
 Homepage
 All articles
 About us
3D galleries
3D image
3D image
3D image
3D image
3D image
3D image

Message board

Topic 3D-technika
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/14:40:00
Text Vážení přátelé, řady zájemců o stereo-fotografii neustále rostou, protože stereo-fotografie i stereo-video má jedinečné kouzlo: vtahuje diváka přímo do středu scény. Každý by tak rád vyfotil své blízké a scény, které si zamiloval ve svém okolí, na dovolené, při svých cestách po vlasti i v cizině, při sportu atd. a potěšil sebe i své známé ?plastickými? fotografiemi, ať už určenými k prohlížení stereo-kukátky, nebo "anaglyfy" prohlíženými červeno-cyan brýlemi, nebo promítanými (i prohlíženými) pomocí polarizačních filtrů, nebo ?střídavými?3D-brýlemi n.př.fy.E-dimensional, nebo dokonce v lentikulárním provedení, nebo na stereo-monitorech.Podobný zájem je ovšem i o stereo-video. Všichni jsme ale omezováni nedostatkem vhodných sad fotopřístrojů, umožňujících jednoduché fotografování stereo-momentek a natáčení stereo-videí. To je, podle mého názoru, hlavní příčinou, která rozhoduje o dalším růstu zájmu amatérských fotografů o tento obor. Realizovat stereo-fotografie jedním fotoaparát
 
Only logged-in subscribers can insert messages.
Return to the main page of the message board
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-1
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/14:50:00
Text Realizovat stereo-fotografie jedním fotoaparátem je sice v nouzi dobře možné,ale neumožňuje fotografování momentek a už vůbec neumožňuje natáčení stereo-videa.
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika -2
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:03:00
Text Celosvětový trend je jasný: Zájem o stereo-foto i stereo-video stále roste. V chodu je už i výroba LCD-stereo-obrazovek na lentikulární bázi pro sledování stereo-obrazů i stereo-videí. Výroba dalších jednodušších prohlížecích stereo-zařízení, výše ve zkratce uvedených, je už delší dobu v chodu a různé stereo-brýle i stereo-projektory lze koupit. Stejně je možné pořídit si stereo-fotografie i stereo-videa ba i stereo-počítačové-hry. Na internetu je přímo záplava stereo-fotografií z celého světa a i z Marsu. Bohužel ale to hlavní, univerzální synchronizovatelné a dálkově ovladatelné stereo-fotoaparáty umožňující fotografování blízkých, vzdálených i makro fotografií na trhu stále nejsou. To mě vedlo k napsání studie (vycházející i z vlastních zkušeností), která se tímto oborem zabývá a vymezuje vlastnosti, které by f
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-3.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:06:00
Text To mě vedlo k napsání studie (vycházející i z vlastních zkušeností), která se tímto oborem zabývá a vymezuje vlastnosti, které by fotografické stereo-aparatury pro amatéry i profesionály měly mít. Tato studie je míněna jako návod pro fotoamatéry, kteří se chtějí stereo-fotografií a stereo-videem zabývat, ale hlavně jako počáteční pobídka pro výrobce fotografické techniky. Kdo tento trend zaspí, prohraje. Pokud tato studie povede k rozmachu stereo-fotografie a stereo-videa, pak tato práce nebyla zbytečná. Sám jsem členem klubu ?3DJournal? v České republice. Takových klubů je po světě mnoho a jistě se i tam potýkají s uvedenými problémy. Doufám, že i je tato zpráva bude motivovat v další práci. Všechny zájemce o 3D-techniku i její výrobce zdraví
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-4.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:09:00
Text Stereo (3D) fotografie a videa. 3D-fotografie lze výhodně realizovat jedním fotoaparátem, který se mezi ?levým? a ?pravým?-či naopak-snímkem posune o 3D-základnu, většinou o průměrnou vzdálenost očí. t.j. o asi 65 až 90 mm - větší vzdálenost většinou poskytuje o něco lepší výsledný 3D-efekt. Obecně platí, že vzdálenost obou fotoaparátů má být asi 1/30 vzdálenosti fotografovaného objektu. Tímto zpùsobem lze ale fotografovat jen časově - mezi oběma snímky - neměnné scény, npř. místnost bez pohybujících se lidí nebo třeba hrad - ale zase bez pohybujících se objektù n.př. i mraků nebo ptáků. Pokud se totiž scéna mezi oběma snímky i jen málo změní - n.př. osoby změní polohu nebo jen pohnou hlavou - nebo se změní tvar příboje moře, zafouká vítr atd., může být 3D-efekt značně poškozen. Stereo-video tímto způsobem ovšem natáčet není možné vùbec. 3D-momentky lze snímat také pomocí stereo-předsádky (která není volně dostupná pro libovolné typy kamer a jejíž cena můž
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-5.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:12:00
Text může převýšit i cenu fotoaparátu ), ta ale neumožňuje realizovat obvyklé snímky s poměrem stran 4/3, protože do tohoto formátu musí vtěsnat oba snímky, levý i pravý, takže 3D-snímek pak vychází jen v poměru 2/3, tedy vlastně snímky ?na výšku?. Výsledný 3D-snímek pak ovšem má také jen poloviční rozlišení, zato ale nepotřebuje žádnou synchronizaci, kterou vyžaduje současné použití dvou přístrojů. Použití vestavěného blesku je možné jen v případě, kdy stereo-předsádka nestíní jím osvětlovanou scénu. Vestavěné blesky většiny kompaktních fotoaparátů jsou proto se stereo-předsádkou prakticky nepoužitelné. Stereo-předsádku lze výhodně použít i pro natáčení stereo-videa. Další možností je použít dva fotoaparáty umístěné tak,aby osy jejich objektivů byly rovnoběžné ve vzdálenosti 3D-základny, tj. od uvedených cca 65 mm do případně i několika metrù či i desítek metrů i více, jedná-li se o snímky vzdálené krajiny, nebo naopak co nejmenší pro stereo-fotografování v makro-režimu. Ob
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-6.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:14:00
Text Oba tyto přístroje musí snímky exponovat současně, npř. dálkovým ovládáním. Natáčení stereo-videa tímto zpùsobem je samozřejmě také možné. Pro realizaci skutečně velmi kvalitních 3D-fotografií - včetně momentek a snímků s bleskem (a videí obzvlášť) - je proto třeba dosáhnout co největší možné synchronizace obou digitálních fotoaparátů nebo video-kamer. Pro kvalitní 3D obrazy a videa je dále většinou zapotřebí dosáhnout co největší hloubku ostrosti, aby plastičnost obrazu byla co nejlepší. Proto použité fotoaparáty musí mít optiku buď fix-fokus nebo mít s optickým zoomem zároveň možnost použít ?přednost clony? k nastavení hyperfokální vzdálenosti ostření, jen tak lze totiž docílit plné ostrosti obrazu od poloviny hyperfokální vzdálenosti do nekonečna. (Hyperfokální vzdálenost - pro daný fotoaparát resp.ohniskovou vzdálenost jeho objektivu a použitou clonu - je taková vzdálenost zaostřeného fotografovaného objektu, při které je ostré vše od poloviny této hyperfokáln
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-7.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:17:00
Text od poloviny této hyperfokální vzdálenosti do nekonečna). Přednost clony do jisté míry nahrazují přednastavené scény, n.př. ?krajina? nebo ?panfocus?, což je vlastně nastavení optiky na fix-fokus pro určité nejmenší dané vzdálenosti od objektivu. Zároveň je nutné dodržet pro oba fotoaparáty stejnou hodnotu zoomu. Pro momentky, při kterých není dost času na nastavování obou fotoaparátů, má ovšem varianta fix-fokus přednost, i když obvykle lze nastavení - v daném případě clony - fixovat. Varianta fix-fokus má ještě jednu další přednost: odpadá doba potřebná na zaostření, která i u kvalitních přístrojů dosahuje doby od několika desetin až do více než jedné vteřiny. Synchronizace jen spouští obou fotoaparátů je plně použitelná jen při možnosti výběru obou přístrojů podle doby, která uběhne mezi aktivací spouště a skutečnou expozicí, ta se mùže u jednotlivých exemplářů různit. Ještě horší je situace při použití blesku - tam se uvedené doby liší ještě mnohem více. Ideální by p
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-7.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:19:00
Text Ideální by proto bylo použití dvou fotoaparátů s plnou synchronizací, tj. ovládací jednotka jednoho fotoaparátu by plně ovládala i aparát druhý a to na dálku buď kabelovou propojkou nebo i bezdrátově, podobně jako pro některé fotoaparáty existují dálková - infra - ovládání spouště. ( Tady ale pozor při natáčení videa: dálkové ovládání spouští nemusí fugovat pro spouštění natáčení videa !). Podle této definice ?ideální? foto- nebo video-přístroje ale bohužel na trhu neexistují. Pro fotografování i video-natáčení makro-snímků je potřebné 3D-základnu co nejvíce zmenšit. Proto je nutné jeden z použitých fotoaparátù umístit ?hlavou dolů? tak, aby optické osy obou objektivů ležely v jedné vodorovné rovině a co nejblíže u sebe. Ze stávajících fotoaparátù lze n.př.vytvořit minimální 3D-základnu už od cca 22mm (n.př.Fuji FinePix Z3, který však postrádá přednost clony nebo alespoň panfocus). To by odpovídalo - při použití výše uvedeného vztahu pro 3D-základnu (x30) - vzdále
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-8.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:37:00
Text Ideální by proto bylo použití dvou fotoaparátů s plnou synchronizací, tj. ovládací jednotka jednoho fotoaparátu by plně ovládala i aparát druhý a to na dálku buď kabelovou propojkou nebo i bezdrátově, podobně jako pro některé fotoaparáty existují dálková - infra - ovládání spouště. ( Tady ale pozor při natáčení videa: dálkové ovládání spouští nemusí fugovat pro spouštění natáčení videa !). Podle této definice ?ideální? foto- nebo video-přístroje ale bohužel na trhu neexistují. Pro fotografování i video-natáčení makro-snímků je potřebné 3D-základnu co nejvíce zmenšit. Proto je nutné jeden z použitých fotoaparátù umístit ?hlavou dolů? tak, aby optické osy obou objektivů ležely v jedné vodorovné rovině a co nejblíže u sebe. Ze stávajících fotoaparátù lze n.př.vytvořit minimální 3D-základnu už od cca 22mm (n.př.Fuji FinePix Z3, který však postrádá přednost clony nebo alespoň panfocus). To by odpovídalo - při použití výše uvedeného vztahu pro 3D-základnu (x30) - vzdá
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-9.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:42:00
Text vzdálenosti od fotografovaného 3D-objektu 66cm. V praxi lze ale počítat i s menším koeficientem (n.př. x10, což by odpovídalo cca 20 cm), spokojíme-li se se zúženým výsledným 3D-obrázkem. Jako optimum by se pro používané fotoaparáty proto hodily následující vlastnosti a parametry, které počítají s možností stereo-fotografování ?normálního?(stereo-základna = 60 až 90 mm),dálkového (stereo-základna větší než ?normální?) i makro (stereo-základna menší než ?normální?): 1) Optika fix-fokus nebo panfocus (případně i nastavitelný na rùzné vzdálenosti) nebo priorita clony (s malou a u obou přístrojù shodnou dobou ostření). 2) Šířka fotoaparátu co nejmenší pro možnost nastavit malou 3D-základnu pro 3D-obrázky při umístění fotoaparátù vedle sebe (65 až 90 mm).Tuto podmínku lze kompenzovat postavením jednoho z obou fotoaparátů ?hlavou dolů?. 3) Vzdálenost osy objektivu od boku fotoaparátu co nejmenší pro možnost zmenšení 3D-základny (viz bod 2) a pro makro-foto
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-10.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:45:00
Text 4) Umístění objektivu v cca polovině výšky fotoaparátu pro zjednodušení nosné konstrukce fotoaparátů (při umístění jednoho z nich v obrácené poloze pro možnost zmenšení 3D-základny) nebo lépe realizace ?levého? fotoaparátu s objektivem umístěným zrcadlově vlevo (jakoby pro leváky). 5) Realizace dálkového ovládání spouští (funkčního i pro video !). Kabelové ovládání nesmí být připojeno na boku přístroje, aby se nezvětšovala jeho akční šířka, nejlépe zezadu nebo zepředu. V případě infra-ovládání by bylo vhodné umístit infra-čidlo tak, aby bylo funkční i zezadu resp.z libovolného nebo nastavitelného směru. Optimálním řešením by bylo ovládání obou přístrojů naprosto synchronně jedním společným programem. 6) Všechny ovládací prvky fotoaparátů -kromě spouště, kterou nelze ovládat přímo, ale jen dálkově- by měly být ovladatelné i pozorovatelné zezadu, aby byly volně přístupné i při fotografování v poloze ?hlavou dolů?. Spoušť může být v běžně používané poloze nahoře, aby se
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-11.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:47:00
Text aby se oba přístroje mohly používat i samostatně pro běžné mono-snímání. 7) Výstupky na bocích přístroje by neměly přístroj zbytečně rozšiřovat - n.př. očko pro závěsnou šňůrku. 8) Závit pro stativ je prakticky nezbytný, bude sloužit k uchycení přístroje do nosné stereo-konstrukce. 9) LCD monitor alespoň jednoho fotoaparátu by měl být dobře viditelný na slunci i za tmy, naopak průhledový hledáček se zdá být zbytečným. 10) Rozlišení by mělo být min.cca 3Mpix, což umožňuje zhotovení fotografií až 10x15 cm. Při větším rozlišení než 3Mpix pak lze dobře realizovat i vhodné výřezy z hotového stereo-obrazu. 11) Vhodné (hlavně pro 3D-makro) by byly i poměry stran obrazu 3/2 příp. i 16/9, protože okrajové části obrazu (levá u levého snímku a pravá u pravého snímku) se v závislosti na délce 3D-základny a vzdálenosti fotografovaného objektu nevyhnutelně ztratí, což ostatně platí v malém pro všechny stereo-obrazy. 12) Video min.640/480 Pix a min.25 snímků/s. 13) Nutná
 
Re: 3D-technika
Topic 3D-technika-12.
Author bogadzuk
Date/Time 2006-10-27/15:48:00
Text 13) Nutná je synchronizace blesků obou přístrojů nebo použití jen jednoho blesku ale synchronizovaného se závěrkami obou přístrojů nebo místo nich použití LED reflektorů, které se již používají pro nasvěcování scén pro video. Vhodná by byla výroba a prodej stereo-kompletů a i možnost přídavné elementy dodatečně přikupovat.
 
Re: 3D-technika
Topic nové digi-foto
Author bogadzuk
Date/Time 2007-04-26/07:47:00
Text Od dubna 2007 je na trhu digit.foto Casio EX-V7 se 7Mpix, 7x zoomem, optickým stabilizátorem obrazu a především i předností clony a manuálním ovládáním, při čemž vzdálenost osy objektivu od boku přístroje je jen cca 16 mm, což umožní dosáhnout délku stereo-základny jen 32mm. To umožní fotit stereo-fota i natáčet stereo-videa ze vzdálenosti pouhých 30cm. Už zbývá jen začít vyrábět tento vyjímečný foťák i ve verzi pro leváky a s vývodem spouště pro možnost dálkového ovládání a jednoduchá stereo-souprava bude na světě. Fa Casio by ještě mohla vyrábět i jednoduchý držák pro umístění dvou foťáků v různých vzájemných vzdálenostech a už by nic nebránilo rozšíření kvalitní stereo-fotografie. Všichni zájemci, držte palce!
 
Complete menu
 Homepage
 Subscription
 Lost password
 3DJournal Software
 3D glasses
 3D movies
 All articles
 Message board
 3D galleries
 3D gallery of World places
 Download
 Useful links
 FAQ
 User account management
 About us
 
 Send a link to this page to your friends on Facebook: Share


3D software tools for 3D photos and 2D to 3D conversion


This webpage is a part of the 3DJournal project. On it's website you can find: 3D images (spatial images, 3D image), 3D pictures (spatial pictures, 3D picture), 3D photos (spatial photos, 3D photo, 3D photograph, spatial photograph, spatial photo), how to make 3D pictures, how to make spatial pictures, how to make 3D photos, how to make anaglyph, how to make anaglyphs, making anaglyph, making anaglyphs, free download of 3D software, 3D glasses, cheap 3D glases, 3D camera, 3D games for 3D glasses (3D game for 3D glasses), anaglyph, making stereogram, making stereograph, 3D graphs, 3D animation, 3D rendering, links to 3D, 3D gallery, 3D galery, artistic 3D erotic, 3D world, red-blue glasses, blue-red glasses, red-cyan glasses, cyan-red glasses, red-cyan glases, cyan-red glases.

©2003 - 2018 3DJournal.com
Publisher: Bispiral, s.r.o. | Privacy policy and website rules